Nagrada žirija, Bio-Art, Koreja 2019 / Jury award, Bio-Art, Korea 2019

Rad iz kolekcije ~ pobedio na Bio-Art konkursu, Koreja 2019.

Medicinski centar za biokonvergenciju (Biocon) sa Nacionalnog univerziteta u Seulu

Konkurs Bio-Art je kulturni dogadjaj za nauku i umetnost kako bi se otkrile lepote našeg života i ta lepota projektovala u umetnicka dela.

Work from the ~ collection won the Bio-Art Contest, Korea 2019.

Medicinal Bioconvergence Research Center (Biocon) from Seoul National University Bio-Art contest is the cultural event for science and art to figure out the beauty of our life and to project this beauty to artwork.

Citizen Hall Gallery, Seoul Citizen Hall, Nov 10th, 2019. Seoul, Korea
Gallery Civic Center, Nov 2nd, Gwacheon, 2019. Korea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *