Umetnicka kolekcija, Galerija Meander 2016 / Art collection, Meander gallery 2016

Konkursom Ministarstva kulture Republike Srbije za finasiranje umetnickih dela Apatin je u 2015. i 2016. godini dobio vrednu kolekciju umetnickih dela od autora koji u našoj savremenoj umetnosti predstavljaju relevantne cinjenice.

Za kolekciju skulptura Galerije Meander izložene su skulpture autora: Milana Zulica, Djordja Aralice, Predraga Caranovica i Radivoja Markovica vajara iz Beograda, Radoša Antonijevica, profesora Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, akademika Dušana Otaševica i Rastislava Škuleca iz Novog Sada. Izložbu dopunjuju i slike za kolekciju od autora Jovana Rakidžica, profesora Akademije umetnosti u Novom Sadu i Nevenke Stojsavljevic, profesora Visoke strukovne škole likovnih umetnosti u Beogradu.

Liked it? Take a second to support admin on Patreon!
Become a Patron!">

Posted in News | Comments (0)

No comments yet

Leave a Reply